Alexandra Drenth • embroidery and textile collages

ALEXANDRA DRENTH


the power of poetic textiles

Artist © Alexandra Drenth. Ask honestly for permission to use my images.

 Thank you kindly!
I made my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From heel to throat;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As though they'd wrought it.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.


William Butler Yeats' Emotions and feelings are hidden in the folds of my pieces, revealed through embroideries. Because it is precisely there where they find their true strength and where they can touch and inspire. It's the little details in my work that matter and bring the piece to life.'


Alexandra begon als fotograaf en schilder, maar schakelde jaren geleden over op textiel als haar favoriete medium. Bij het borduren roept ze levendige en mystieke textielcollages op waarin de vrouw de hoofdrol speelt. Ze noemt haar textiel stukken 'Female Totems'. Ze toont haar in al haar kwetsbaarheid, haar verlangen, mystieke ervaringen, melancholie, haar zoektocht naar ware liefde en vult deze aan met elementen uit de natuur, planten en bloemen.
Alexandra laat zich vaak inspireren door poëzie en handgeborduurde teksten van lyrische liederen en oude muziek spelen een grote rol in haar werk.

Zo combineert ze het oude en het traditionele tot een nieuw tijdloos geheel.


'Slow art' geeft rust, er komt meer ruimte om stil te staan bij wat echt belangrijk is.
Het geeft mij inzicht in het begrip 'tijd' en om levensprocessen meer te vertrouwen. De tijd nemen om iets op te bouwen en zo echt verweven raken met je werk, dat vind ik met elke steek een uitdaging.'


'Slow art' provides a peace of mind, there is more space to reflect on what is really important.
It gives me insight into the concept of 'time'. Taking the time to build something up and get so really intertwined with my work, I find that a challenge with every stitch. Working with embroidery gives me a feeling of liberation, which is always good. I can put all my feelings in my embroidery subjects like grief, pain, joy, that’s the personal side of the pieces.'

 

Alexandra begann als Fotografin und Malerin, wechselte aber vor Jahren zum Textil alsihrem bevorzugten Medium. Beim Sticken zaubert sie lebendige und mystischeTextilcollagen herauf, in denen die Frau die Hauptrolle spielt. Sie zeigt siein all ihrer Verletzlichkeit, ihrer Sehnsucht, mystischen Erlebnissen,Melancholie, ihrer Suche nach der wahren Liebe und ergänzt dies mit Elementenaus der Natur, Pflanzen und Blumen.

Alexandralässt sich oft von Gedichten inspirieren und handgestickten Texten lyrischerLieder und alte Musik spielen eine große Rolle in ihrer Arbeit. So verbindetsie Altes und Vergängliches, Traditionelles und Neues zu einem zeitlosen Ganzen.